Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

 

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.uponozky.cz

Společnost: U ponožky.cz

Se sídlem: Milíčeves 57, Okr. Jičín, 506 01

IČO: 05944325

DIČ: CZ9511253422

E-mailová adresa: info@uponozky.cz

Telefonní číslo: 733405992

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:              

Moje adresa:   

Můj telefon a e-mail:   

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

Dne ______ jsem ve Vašem obchodě www.uponozky.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady_____________________________. Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: výměnu zboží, výměnu za zboží ve stejné hodnotě jako reklamované zboží, vrácení peněz. (nehodící se škrtněte)

Datum objednání _______/datum obdržení _______

  1. Číslo objednávky:
  2. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ______________________

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) _____________________________________

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. E-mail:
  4. Telefon:

.

 

 

                V ______________, Dne _______________

 

               

______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. _______________

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

 

odkaz ke stažení: odkaz ke stažení formuláře pro uplatnění reklamce